BBVA OFEREIX UN BESCANVI ALS CLIENTS D’UNNIM

Els afectats per les preferents i les obligacions subordinades d’UNNIM, tindran la possibilitat de bescanviar el 95% d’aquests productes per accions del BBVA.

Com ja hem comentat altres vegades, si bé es veritat que amb aquesta opció es guanya en liquiditat, s’ha de tenir present que el capital continua sense estar garantit i, a més, queda sotmès a les fluctuacions que pugui patir la borsa. Això vol dir que, tot i que les accions seran fàcils de vendre, es poden patir pèrdues en el moment que es faci.

NOTÍCIA

UNNIM CONTINUARÀ SENSE ABONAR INTERESSOS PER LES PARTICIPACIONS PREFERENTS

Els titulars de participacions preferents del grup UNNIM no cobraran els interessos que la mateixa els havia d’abonar al mes d’agost.

La mateixa entitat també ajornarà el pagament d’interessos als titulars d’obligacions subordinades.

Com ja hem explicat anteriorment, el pagament d’interessos ve condicionat a l’obtenció de beneficis “suficients” per part de l’entitat. El problema és que qui decideix si són o no suficients és la pròpia entitat financera.

NOTÍCIA

UNNIM NO ABONARÀ INTERESSOS PER LES SEVES PARTICIPACIONS PREFERENTS

UNNIM no procedirà a l’abonament d’interessos d’una emissió de participacions preferents davant la situació de pèrdues que està patint.

El pagament d’interessos en un producte com les participacions preferents sol estar condicionat a l’obtenció de beneficis per part de l’entitat emissora, per tant, si aquesta no assoleix una situació positiva en els seus comptes, pot deixar d’abonar l’intères acordat amb el client.

Notícia:

http://www.labolsa.com/noticias/20120228113924001/economia-unnim-suspende-el-pago-de-los-intereses-de-preferentes-y-obligaciones-ante-la-ausencia-de-beneficios/