TELEFONICA AMORTIZARÀ ANTICIPADAMENT LES OBLIGACIONS PROVINENTS DEL BESCANVI DE PARTICIPACIONS PREFERENTS

Segons el diari EXPANSIÓN, la companyia de telecomunicacions TELEFONICA té previst amortitzar anticipadament les obligacions que va emetre amb motiu del bescanvi de participacions preferents dut a terme el novembre de 2012.

Aquest fet implicarà que els antics titulars de participacions preferents recuperaran el 60% del capital que inicialment van depositar en aquest controvertit producte, sense haver d’esperar al venciment de les obligacions, que estava fixat pel 29 de novembre de 2022.

Cal recordar que l’altre 40% va ser bescanviat per accions de la referida companyia.

Des de la PAG rebem amb alegria aquesta notícia, tota vegada que implica la recuperació de bona part dels estalvis de molts afectats, que mai van voler trobar-se en la situació de que els seus diners estiguessin en risc.

NOTÍCIA

TELEFÒNICA BESCANVIARÀ LES PREFERENTS

L’entitat TELEFÒNICA, S.A. ha comunicat avui mateix a la CNMV que oferirà un bescanvi a tots aquells titulars de Participacions Preferents de Telefònica.

Aquest bescanvi ho serà al 100% del preu nominal i consistirà a bescanviar el 40% en accions de Telefónica, i que la pròpia entitat ja disposa en autocartera, i el 60% restant en obligacions a 10 anys amb un interès fix anual del 4,18%.

El període d’acceptació de l’oferta de bescanvi és del 5 fins el 23 de novembre del 2012.

Com sempre, des de la PAG recomanem que, si bé es veritat que amb aquest bescanvi es pot guanyar en liquiditat -venent les accions que ens hauran bescnaviat pel 40% de l’import dipositat en preferents-, s’ha de tenir present que el capital continua sense estar garantit i, a més, queda sotmès a les fluctuacions que pugui patir la borsa. Això vol dir que, tot i que les accions seran fàcils de vendre, es poden patir pèrdues en el moment que es faci. Igualment, cal destacar que les obligacions emeses per Telefónica són productes igualment complexos i de risc com en les Participacions Preferents, on el capital no està garantit pel Fons de Garantia de Dipòsits.

COMUNICACIÓ DE TELEFÓNICA A LA CNMV