S’ANUNCIA EL BESCANVI DE PARTICIPACIONS PREFERENTS DE REPSOL

Segons sembla, REPSOL bescanviarà les seves participacions preferents de la següent manera:

  • En primer lloc, practicarà una quitança del 2,5% sobre el nominal (25 Euros de cada 1.000 Euros invertits).
  • El 48,72% de l’import restant després de la quitança es bescanviarà per bons amb un venciment a 10 anys i una remuneració del 3,5% (500 Euros de cada 975 Euros).
  • El 51,28 % restant s’abonarà en efectiu (475 Euros de cada 975 Euros).

Des de la PAG trobem positiu el fet que bona part dels estalvis es puguin recuperar en efectiu.

Pel que fa a la quitança -tot i que mai és desitjable cap descompte-, el fet que es tracti d’un 2,5% la situa entre les quitances més baixes que s’han aplicat en altres casos similars.

Respecte del bescanvi per bons, cal dir que, tot i tenir venciment, continuen essent un producte de risc, en el que el capital només és troba garantit per la pròpia entitat emissora, mai pel fons de garantia de dipòsits. D’altra banda, el bons tenen data de venciment i, en principi, arribat aquest és podrà recuperar tot el nominal.

En qualsevol cas, la decissió d’acceptar el bescanvi només pot ser presa pels titulars de les participacions preferents, tota vegada que no hi ha cap obligació d’accpetar el mateix.

NOTÍCIA

REPSOL INFORMA QUE PROCEDIRÀ AL BESCANVI DE LES PREFERENTS

Segons indica la noticia, REPSOL té previst bescanviar les participacions preferents cap a finals d’aquest 2013.

El bescanvi es faria per bons a 10 anys, amb el que, en pricipi, es guanyaria en liquiditat.

D’altra banda, el bescanvi es farà a preu de mercat, per tant, si no canvia la situació actual, els titulars de participacions preferents de REPSOL haurien d’assumir pèrdues en el capital incialment invertit -actualment del 15%-.

Des de la PAG acollim positivament el fet que REPSOL comenci a tractar amb més definició el problema de les preferents, ara bé, entenem que el bescanvi que es pretén continua sense ser coherent amb el perfil estalviador de molts dels afectats, que continuaran tenint els seus estalvis en un producte de risc i, a més, hauran de patir pèrdues en el moment de produir-se el bescanvi.

En qualsevol cas, esperem que sorgeixin més noticies respecte d’aquest bescanvi abans que el mateix no es concreti, per tant, haurem d’estar pendents de com va evolucionant el tema.

NOTICIA