CRITERIS DEL FROB PER A ACCEDIR AL ARBITRATGE

Mitjançant una nota de premsa, el FROB ha fet públics els criteris que les entitats intervingudes hauran de tenir en compte per a oferir l’arbitratge als clients afectats per una mala comercialització de participacions preferents i deute subordinat (obligacions subordinades).

Es tindrà en compte la documentació que va ser lliurada al client, la informació que se li va facilitar en el moment de contractar, així com el compliment de l’obligació de l’entitat d’obtenir informació sobre els coneixements i l’historial d’inversió dels clients.

Per a poder accedir a l’arbitratge, els clients hauran de presentar una sol·licitud a la seva oficina, realitzant les al·legacions que considerin oportunes i adjuntant tota la documentació relativa a la contractació. Aquesta sol·licitud es remetrà a una auditora externa que escollirà quins casos han de ser tractats per la via de l’arbitratge i quins no. En els casos en que l’entitat decideixi sotmetre’s a l’arbitratge, aquesta presentarà un conveni al client per tal que el signi i, tot seguit, el remetrà a l’organisme corresponent que iniciarà el procediment arbitral.

CRITERIS

També facilitem l’enllaç a un futlletó d’ajuda, editat per l’Agència Catalana del Consum, per a emplenar correctament la sol·licitut d’arbitratge:

FUTLLETÓ

AVUI QUEDARAN FIXATS ELS CRITERIS PER ANAR A L’ARBITRATGE

La comissió de seguiment de les preferents anunciarà avui els criteris en els quals es basarà per determinar quins casos d’afectats per les preferents i deute subordinat podran recórrer a l’arbitratge.

Des d’un primer moment ja s’assenyalen com a casos susceptibles d’acollir-se a la via arbitral, aquells en que l’afectat sigui una persona d’avançada edat, sense coneixements financers i amb un historial d’inversió en el que no hi apareguin productes de risc.

Un cop més, des de la PAG lamentem que no s’hagi pogut donar una sol·lució global a aquest assumpte, ja que molta gent es quedarà fora de l’arbitratge.

En qualsevol cas, la via judicial continuarà oberta per a tots aquells afectats que considerin que van ser enganyats durant la contractació de participacions i deute subordinat.

NOTÍCIA

LES PÈRDUES DE LES PREFERENTS DE CATALUNYA CAIXA ESTARAN ENTRE EL 40% I EL 60%

Segons indica LA VANGUARDIA, encara no es coneixen les xifres exactes de les quitances que s’aplicaran sobre les participacions preferents i el deute subordinat de CATALUNYA CAIXA.

En qualsevol cas, tot apunta a que les pèrdues se situaran entre el 40% i el 60% del capital inicialment invertit en aquests productes.

Tampoc s’especifica en quin moment es donaran a conèixer les xifres exactes i el bescanvi que afectarà a aquests dos productes, però sembla ser que serà l’entitat que absorveixi CATALUNYA CAIXA qui decideixi com gestionar l’assumpte. D’altra banda, les informacions apunten que el procés d’adquisició de CATALUNYA BANC pot allargar-se fins al març de l’any vinent.

NOTÍCIA

BANKIA JA HA ANUNCIAT LES PÈRDUES QUE HAURAN DE PATIR LES PREFERENTS

BANKIA ha anunciat que els tenidors d’instruments híbrids hauran de patir les següents pèrdues:

- Participacions Preferents: 39%

- Deute Subordinat Perpetu: 46%

- Deute Subordinat amb venciment: 14%

A més, el president de l’entitat ha avançat que el bescanvi que s’oferirà ho serà per accions, tot i que no ha precisat en quina data es durà a terme.

Això siginifica que, a part de les pèrdues que hauran de patir els afectats, l’entitat no els tornarà els seus diners, si no que els obligarà a subscriure accions. Per tant, els estalvis dels afectats continuaran estant dipositats en un prodcute de risc.

NOTÍCIA

EL REIAL DECRET APROVAT EL 31 D’AGOST NO AFECTARÀ A LES RECLAMACIONS DELS AFECTATS

El passat dia 31 d’agost es va arpovar el Reial Decret-llei 24/2012 de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.

Aquesta norma regula, entre molts altres temes, els bescanvis que les entitats intervingudes pel FROB hauran de realitzar als titulars de participacions preferents i deute subordinat. Segons la situació de cada entitat el bescanvi podrà ser, fins i tot, obligatori.

Des de la PAG, volem tranquilitzar a tots aquells afectats que s’estiguin plantejant reclamar judicialment la devolució dels seus estalvis, donat que aquesta nova normativa no afecta als casos en que es demani la nul·litat contractual i la restitució dels diners dipositats.

BRUSSEL·LES NO PAGARÀ EL 100% DE LES PREFERENTS

Tal i com ho veníem anunciant dies enrere, el rescat europeu de la banca espanyola podrà provocar una pèrdua significativa dels estalvis per part dels tenidors de participacions preferents.

I és que les condicions del rescat que està ultimant l’Eurogrup implicaran que els titulars de participacions preferents puguin perdre part de les seves inversions en el sanejament de les entitats que rebin ajuda (Catalunya Caixa, Bankia, Novagalicia, Banc de València).

Amb aquesta mesura, Brussel·les vol evitar que la recompra o els bescanvis per les participacions preferents es realitzin a càrrec de les ajudes que Espanya rebi per part del Fons de Rescat Europeu. No obstant això, arribat el moment, res impedirà que l’Estat pugui recomprar la pèrdua final de les participacions preferents amb diners públics, tot i que aquesta possibilitat se’ns presenta molt remota a hores d’ara.

NOTÍCIA

JOAQUIN ALMUNIA CREU QUE CORRESPON AL GOVERN INDEMNITZAR ALS AFECTATS PER LES PREFERENTS

El vicepresident de la Comissió Europea i comissari de Competència, Joaquin Almunia, ha afirmat que ha de ser el Govern, central o autonòmic, qui s’ha de fer càrrec d’indemnitzar als afectats per les participacions preferents.

Les seves paraules van encaminades a evitar que sigui Brussel·les qui, mitjançant les ajudes al sector financer espanyol, acabi pagant allò que no li correspon i, a més, a un preu molt per sobre del seu valor de mercat.

NOTÍCIA

EL PSOE DEMANA QUE S’OBLIGUI A BESCANVIAR PREFERENTS PER DIPÒSITS A 3 ANYS

El PSOE ha demanart al govern que modifiqui la reforma financera que va convalidar el congrés dijous passat per tal que es pugui obligar a les entitats a bescanviar les participacions preferents per dipòsits garantits a 3 anys.

Sens dubte, aquesta és una bona notícia si realment aquesta proposta s’arriba a materialitzar.

NOTÍCIA

EL GOVERN OBRE LA PORTA A EXIGIR LA CONVERSIÓ DE LES PREFERENTS

Segons la notícia, el govern espanyol té la intenció d’obligar a totes les entitats que encara no han ofert cap bescanvi a fer-ho i que, al mateix temps, l’esmentat bescanvi contempli només dues possibilitats: o be accions ordinàries, o be bons obligatòriament convertibles.

De ser així, tots els tenidors de participacions preferents acabarien tenint accions, pel que guanyarien en liquiditat, però continuarien corrent el risc de pèrdua de capital.

Contrariament al que apunta la notícia, des de la PAG entenem que l’Estat no estaria fent cap favor als afectats -més enllà d’obligar a les entitats a fer una oferta per solucionar el problema de les preferents-, donat que no s’estaria assegurant el retorn del capital inicialment invertit i, al mateix temps, s’estaria obligant als afectats a dependre de les fluctuacions de la borsa, fet que en la majoria dels casos era el que es pretenia evitar quan es van contractar les preferents.

En qualsevol cas, aquesta notícia ha estat publicada de manera aillada per un sol mitjà, pel que, s’haurà de creure el que s’hi diu però fent les reserves oportunes.

NOTÍCIA

 

EL PARLAMENT DE LA GENERALITAT APROVA UNA MOCIÓ CONTRA LES PREFERENTS

El Parlament de la Generalitat va aprovar ahir per majoria una moció que reprova la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per no haver supervisat la comercialització de les participacions preferents, i també les entitats financeres que les han comercialitzades.

Els punts més importants de la moció, relatius a reprovació del govern per no haver fet un seguiment de la subscripció d’aquest producte i en què se li demana que deixi sense efecte legal les participacions preferents, han estat rebutjats.

Malgrat tractar-se d’una notícia positiva, en tant que s’ha tractat per primer cop i de forma oberta el tema de les Preferents en el si del Parlament de Catalunya, des de la PAG dubtem que aquesta moció pugui resoldre d’una vegada per totes el problema en que es troben els afectats.

NOTÍCIA