LES PARTICIPACIONS PREFERENTS NO SÓN UN PRODUCTE PER A CLIENTS CONSERVADORS

En aquesta notícia es critica, per part d’un asesor finançer i una profesora universitària, l’actuació de les entitats bancàries a l’hora de comercialitzar les participacions preferents a clients amb un perfil estalviador.

Des de la PAG trobem que les manifestacions fetes pels experts en aquest article resulten tan encertades com aclaridores. El que ha de quedar clar és que les participacions preferents no són un producte adient pel petit estalviador i, paradoxalment, és a qui s’ha dirigit tota la campanya de comercialització per part de les entitats financeres.

NOTÍCIA