NOMÉS UN 30% DELS AFECTATS DE CX ACONSEGUEIXEN RECUPERAR ELS SEUS ESTALVIS MITJANÇANT L’ARBITRATGE

El 59% dels preferentistes i obligacionistes de les entitats intervingudes no han pogut accedir a l’arbitratge, segons ha indicat el propi FROB.

Els més perjudicats de les tres entitats intervingudes han estat els clients de CATALUNYA CAIXA, atès que únicament el 30,1% dels afectats per les participacions preferents i pel deute subordinat han pogut recuperar els seus estalvis mitjançant l’arbitratge. És obvi que, en aquesta situació, el 70% restant haurà d’acudir a la via judicial per intentar recuperar els seus estalvis o bé haurà de començar a assumir que els ha perdut definitivament.

NOTÍCIA DE LA VANGUARDIA

133 MILIONS D’EUROS EN PARTICIPACIONS PREFERENTS I DEUTE SUBORDINAT

Aquest és l’import total que Bankia, CX i, en menor mesura, NCG van captar a la província de Girona amb la venda de participacions preferents i deute subordinat, segons la Comissió de Seguiment d’Instruments Híbrids de Capital i Deute Subordinat.

Aquesta notícia ha estat publicada aquest diumenge en el diari “El Punt Avui”. L’article analitza amb profunditat la situació actual en la que es troben tots aquells afectats que no han pogut accedir al sistema d’arbitratge, concloent que només resta la via judicial com a única alternativa per a poder recuperar els estalvis.

Aquest article ha comptat, entre altres, amb la opinió dels advocats Antoni Blanch i Andrés Ruiz, creadors d’aquesta plataforma, com a advocats especialistes en aquesta matèria.

A continuació facilitem els enllaços a la notícia:

NOTÍCIA 1

NOTÍCIA 2

NOMÉS UN 50% DELS AFECTATS ACCEDIRAN A L’ARBITRATGE

Segons alguns mitjans de comunicació, el Sr. Fernando Restoy, president del FROB, va informar que segons les seves estimacions únicament el 50% dels qui han sol·licitat l’arbitratge podran accedir-hi.

Si bé és possible que molts afectats quedin sorpresos i decebuts per aquesta notícia, el cert és que encara no tot està perdut: La via judicial continua essent una alternativa.

I és que, com s’ha vingut comprovant al llarg d’aquests darrers mesos, són molts els Jutges que han condemnat a les entitats financeres per la incorrecta comercialització de les preferents i el deute subordinat, erigint-se la via judicial com un mitjà altament eficaç en front dels abusos de la banca, a través del qual, a hores d’ara, molts afectats han pogut recuperar els seus estalvis i, en molts casos, allò que ja donaven per perdut.

No obstant això, malgrat que la immensa majoria de les sentències dictades fins ara han estat favorables als interessos dels afectats, des de la PAG fem una crida a la prudència i, com sempre, recomanem a la gent que cerqui assessorament legal contactant amb un advocat especialista en la matèria, per tal de poder confirmar quines possibilitats d’èxit els ofereix la via judicial.

NOTÍCIA

PRIMERA SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA

 La justícia ha condemnat per primera vegada un banc a tornar els diners a un client que havia comprat participacions preferents. El jutjat de primera instància número 1 de Cambados (Pontevedra) ha obligat a NovaGalicia Banco a tornar els diners al client que havia invertit en aquest producte d’alt risc l’any 2008.

La sentència afirma que “Existeix nul·litat del contracte d’adquisició de participacions preferents per informació inadequada, falsa i insuficient per part de l’entitat financera”. NovaGalicia Banco haurà de tornar els diners invertits per l’afectat (7.650 euros) més els interessos legals.

La novetat d’aquesta sentència rau en el fet que, si bé amb anterioritat s’havien dictat sentències condemnatòries contra la banca per la comercialització de participacions preferents, aquesta és la primera sentència que condemna a una entitat financera per haver comercialitzat participacions preferents emeses per ella mateixa.

Des de la PAG celebrem aquesta notícia perquè, de ben segur, aquesta sentència encoratjarà a molts afectats a seguir lluitant i defensant allò que els pertany.

NOTÍCIA

NOTÍCIA

BRUSSEL·LES NO PAGARÀ EL 100% DE LES PREFERENTS

Tal i com ho veníem anunciant dies enrere, el rescat europeu de la banca espanyola podrà provocar una pèrdua significativa dels estalvis per part dels tenidors de participacions preferents.

I és que les condicions del rescat que està ultimant l’Eurogrup implicaran que els titulars de participacions preferents puguin perdre part de les seves inversions en el sanejament de les entitats que rebin ajuda (Catalunya Caixa, Bankia, Novagalicia, Banc de València).

Amb aquesta mesura, Brussel·les vol evitar que la recompra o els bescanvis per les participacions preferents es realitzin a càrrec de les ajudes que Espanya rebi per part del Fons de Rescat Europeu. No obstant això, arribat el moment, res impedirà que l’Estat pugui recomprar la pèrdua final de les participacions preferents amb diners públics, tot i que aquesta possibilitat se’ns presenta molt remota a hores d’ara.

NOTÍCIA