CAIXABANK, S.A. AMORTITZARÀ LES PARTICIPACIONS PREFERENTS DE “LA CAIXA”

El proper 30 de desembre CAIXABANK amortitzarà el saldo de participacions preferents de “LA CAIXA” que encara quedava viu. Aquest fet afectarà molt positivament a tots aquells afectats que, entre finals de 2011 i principis de 2012, van optar per no acceptar el bescanvi de les seves participacions preferents per bons i obligacions subordinades convertibles en accions.

L’amortització es farà pel 100% del nominal, per tant es podrà recuperar totalment la inversió. També es pagaran els cupons corresponents fins a la referida data.

Des de la PAG considerem que aquesta es una gran notícia per tots els afectats que hi quedin inclosos, ja que, finalment, podran recuperar íntegrament els seus estalvis.

NOTÍCIA

UNA SENTÈNCIA CONDEMNA A LA CAIXA A TORNAR ELS DINERS A UNA TENIDORA DE PREFERENTS

El Jutjat de 1ª instància nº 7 de San Sebastià ha condemnat a LA CAIXA a retornar a una client els diners que aquesta havia invertit en participacions preferents de la pròpia entitat. A més, el jutge ha acordat que l’entitat haurà de fer front a una indemnització per danys i perjudicis a favor de la client.

D’altra banda, la sentència deixa clar que el bescanvi de participacions preferents realitzat per LA CAIXA tampoc protegeix als clients de possibles pèrdues.

NOTÍCIA

QUERELLA CONTRA LA CAIXA

Segons indica la notícia, un Jutjat de la província de Còrdova, a admès a tràmit una querella contra el director, el sotsdirector i un apoderat de LA CAIXA, ja que, presuntament, haurien falsificat la firma d’un client en l’ordre de compra de participacions preferents.

Tot i que en principi, la majoria de casos de preferents no tenen cabuda en l’àmbit penal, hi haurà casos molt concrets que sí que podran optar per aquesta via judicial.

Notícia:

NOTÍCIA

OFERTA DE BESCANVI DE CAIXABANK

CAIXABANK (LA CAIXA) bescanviarà entre el 29 de desembre i el 31 de gener totes les seves emisions de participacions preferents.

La seva oferta consisteix en bescanviar el 100% del nominal de les participacions preferents per bons convertibles en accions (30%) i deute subordinat amb venciment a 10 anys (70%).

El bescanvi oferit per aquesta entitat pot donar lloc a una major liquiditat, però no garanteix la recuperació del total invertit, tal i com reconeix la pròpia entitat quan afirma que estimen que, en alguns casos, es poden donar pèrdues de fins a un 20%.

Notícia:

http://www.labolsa.com/noticias/20111227105111001/economia-finanzas-caixabank-canjeara-preferentes-de-4-897-millones-desde-el-29-de-diciembre-hasta-el-31-de-enero/