LA PAG ALS INFORMATIUS DE “LA SEXTA”

Ahir, LA SEXTA va entrevistar els advocats creadors de la PAG, Antoni Blanch i Andrés Ruiz, en tant que representants de molts afectats per les participacions preferents i deute subordinat de Catalunya Caixa, alguns dels quals ja han pogut recuperar el 100% dels seus estalvis tal i com pot apreciar-se a la notícia que va ser retransmesa en els informatius del migdia i del vespre de l’esmentat mitjà i que pot visualitzar-se al següent enllaç:

NOTÍCIA

EL FROB IMPOSA A CATALUNYA CAIXA QUITANCES DEL 61%

Finalment, el FROB ha decidit anunciar les quitances que les entitats participades hauran d’aplicar forçosament a les participacions preferents i al deute subordinat:

Els titulars de participacions preferents de CATALUNYA CAIXA perdran el 61% de l’import nominal inicialment dipositat en aquest producte. El deute subordinat perpetu (1ª emissió) patirà una quitança del 40% i els tenidors de deute subordinat amb venciment (6ª, 7ª i 8ª emissió) hauran d’assumir -de mitjana- unes pèrdues al voltant del 15%.

A més, un cop aplicats aquests “descomptes” (tal i com prefereix anomenar-ho el FROB), CATALUNYA BANC bescanviarà forçosament l’import resultant en accions ordinàries de la pròpia entitat. Per si això fos poc, hem de tenir en compte que aquestes accions brillen actualment per la seva nula liquiditat atès que no cotitzen en cap mercat secundari. És a dir que, d’aquí a pocs dies, qualsevol afectat per aquests productes es trobarà amb un bon grapat d’accions no cotitzades que no podrà vendre.

No obstant això, el FROB ha previst que els tenidors de deute subordinat amb venciment de CX, prèvia aplicació de la quitança, puguin optar per bescanviar-lo per accions, bons o dipòsits amb el mateix venciment que el deute.

En un intent de neutralitzar la gravetat d’aquestes quitances, el Consell de Ministres ha aprovat avui un Reial Decret Llei que conté una disposició per la que es permetrà que el Fons de Garantia de Dipòsits pugui, en determinats supòsits, adquirir les accions que resultin del bescanvi de les participacions preferents i deute subordinat, a fi de dotar de liquiditat a aquells afectats que es trobin en situacions d’especial gravetat econòmica.

No és cap casualitat que el FROB hagi escollit el dia d’avui, divendres i vigiila de l’inici de les vacances de setmana santa, per a anunciar les quitances. Aquest organisme sap que les males notícies s’han de donar en divendres, a poder ser amb uns quants dies festius per endavant, per tal de minimitzar el ressò mediàtic i reduir l’impacte social.

Des de la PAG volem recordar que, malgrat aplicar-se forçosament aquestes quitances i que el bescanvi per accions perjudicarà greument els titulars de participacions preferents i deute subordinat, els afectats seguiran tenint la possibilitat d’acudir a la via judicial per tal de recuperar la totalitat dels seus estalvis.

Comunicació d’acords del FROB.

QUITANCES DE CATALUNYA CAIXA

Atès que cap entitat financera s’ha acabat adjudicant Catalunya Banc, S.A., en les properes setmanes coneixerem quines seran les quitances que s’aplicaran forçosament tan a les participacions preferents com al deute subordinat, de conformitat amb allò que ja es va preveure en el Reial Decret Legislatiu 24/2012, de 31 d’agost.

Malgrat no conèixer quin abast tindran aquestes quitances, tal i com ja vam anunciar el passat mes de novembre, tot apunta a que les pèrdues se situaran entre el 40% i el 60% del capital inicialment invertit en aquests productes. A més, un cop aplicades aquestes quitances, es procedirà al bescanvi automàtic per accions de la pròpia entitat.

És obvi que aquestes mesures afecten greument els legítims interessos d’aquells que s’han vist afectats per la tinença involuntària d’aquests productes.

LES PÈRDUES DE LES PREFERENTS DE CATALUNYA CAIXA ESTARAN ENTRE EL 40% I EL 60%

Segons indica LA VANGUARDIA, encara no es coneixen les xifres exactes de les quitances que s’aplicaran sobre les participacions preferents i el deute subordinat de CATALUNYA CAIXA.

En qualsevol cas, tot apunta a que les pèrdues se situaran entre el 40% i el 60% del capital inicialment invertit en aquests productes.

Tampoc s’especifica en quin moment es donaran a conèixer les xifres exactes i el bescanvi que afectarà a aquests dos productes, però sembla ser que serà l’entitat que absorveixi CATALUNYA CAIXA qui decideixi com gestionar l’assumpte. D’altra banda, les informacions apunten que el procés d’adquisició de CATALUNYA BANC pot allargar-se fins al març de l’any vinent.

NOTÍCIA

JA S’HAN DICTAT ELS PRIMERS LAUDES ARBITRALS EN CONTRA DE CATALUNYA CAIXA

Segons indica una nota de premsa de l’Agència Catalana del Consum, s’han dictat 12 laudes arbitrals en base als quals CATALUNYA CAIXA haurà de retornar el 100% dels diners invertits en participacions preferents als clients.

També s’informa que estan pendents de ressolució unes 300 reclamacions, mentre que 500 més estan pendents que els clients decideixin adherirse a la proposta d’arbitratge.

Des de la PAG només podem manifestar la nostra satisfacció pel fet que 12 afectats hagin pogut recuperar els seus estalvis. D’altra banda, no podem deixar de remarcar que, si bé l’arbitratge és gratuït i el laude té la força que pugui tenir una sentència judicial, continuen existint riscos si s’opta per aquesta via:

1- La ressolució que en resulti no serà susceptible de recurs. Per tant si el laude no satisfà a l’afectat aquest no podrà intentar que una segona instància analitzi el cas.

2- La compareixença en arbitratge es fa sense advocat, mentre que l’entitat sí que estarà representada pel seu advocat.

3- El fet que l’entitat accepti adherirse a l’arbitratge no implica que l’assumpte hagi de resoldre’s favorablement pel client. Com passa en la via judicial, s’estudia cas per cas analitzant les circumstàncies concretes de cadascun d’ells; això implica que pugui haver-hi tant resolucions favorables com desfavorables.

4- CATALUNYA BANC no té l’obligació d’adherir-se a l’arbitratge, per tant, no tothom que tingui interés en optar per l’arbitratge veurà satisfet el seu desig, doncs l’entitat pot decidir rebutjar la proposta d’arbitratge.

5- Un cop esgotada la via de l’arbitratge, ja no es podrà optar per la judicial. Són dues vies exclusives i excloents.

Dit això, entenem que, també per aquests casos, resulta molt recomanable cercar assessorament legal previ a optar per l’arbitratge.

NOTA DE PREMSA

BRUSSEL·LES NO PAGARÀ EL 100% DE LES PREFERENTS

Tal i com ho veníem anunciant dies enrere, el rescat europeu de la banca espanyola podrà provocar una pèrdua significativa dels estalvis per part dels tenidors de participacions preferents.

I és que les condicions del rescat que està ultimant l’Eurogrup implicaran que els titulars de participacions preferents puguin perdre part de les seves inversions en el sanejament de les entitats que rebin ajuda (Catalunya Caixa, Bankia, Novagalicia, Banc de València).

Amb aquesta mesura, Brussel·les vol evitar que la recompra o els bescanvis per les participacions preferents es realitzin a càrrec de les ajudes que Espanya rebi per part del Fons de Rescat Europeu. No obstant això, arribat el moment, res impedirà que l’Estat pugui recomprar la pèrdua final de les participacions preferents amb diners públics, tot i que aquesta possibilitat se’ns presenta molt remota a hores d’ara.

NOTÍCIA