BANCA CÍVICA PROPOSARÀ EL BESCANVI DE PREFERENTS PER OBLIGACIONS CONVERTIBLES EN ACCIONS

BANCA CÍVICA ha aprovat una proposta de bescanvi de participacions preferents per obligacions subordinades necessàriament convertibles en accions.

Sembla ser que el termini màxim que es proposarà serà l’any 2018, moment en que les obligacions hauran de transformar-se obligatòriament en accions.

Un cop més, l’oferta de bescanvi d’una entitat contempla la única possibilitat de canviar les participacions preferents per un altre tipus de producte de la mateixa naturalesa que, si be tindrà un venciment cert, no garanteix el capital inicialment invertit i, en el moment de fer liquides les accions, es poden patir fortes pèrdues en el mateix.

NOTÍCIA