NOVA SENTÈNCIA FAVORABLE A UNA AFECTADA PER LES PARTICIPACIONS PREFERENTS

El Jutjat de 1ª instància número 10 de Santander ha dictat una sentència per la que condemna a LIBERBANK (antiga CAJA CANTABRIA) a retornar a una clienta els diners que va dipositar en participacions preferents, l’any 2009.

Segons s’indica a la notícia, el Jutge ha declarat nul el contracte de compra de participacions preferents davant la manca d’informació existent en el moment de dur-se a terme l’operació.

NOTÍCIA

LIBERBANK OFEREIX UN TERMINI FIX PER LES SEVES PREFERENTS I OBLIGACIONS SUBORDINADES

La entitat que agrupa CAJA CANTABRIA, CAJA EXTREMADURA i CAJASTUR ha comunicat a la CNMV la seva intenció de oferir als tenidors de preferents i subordinades un bescanvi per dipòsits a 4 anys i pel 100 % del capital inicialment invertit.

També ha anunciat que realitzarà la mateixa oferta BANCO DE CASTILLA LA MANCHA (antiga CCM).

Aquesta entitat ha optat pel bescanvi que ultimament estan oferint algunes entitats i que, entenem, ha de satisfer a la majoria d’afectats, per bé que es garanteix el capital i es fixa una data de venciment certa. Ara bé, per aquells que necessitin liquiditat immediata, pot no ser la resposta.

NOTÍCIA