NOMÉS UN 30% DELS AFECTATS DE CX ACONSEGUEIXEN RECUPERAR ELS SEUS ESTALVIS MITJANÇANT L’ARBITRATGE

El 59% dels preferentistes i obligacionistes de les entitats intervingudes no han pogut accedir a l’arbitratge, segons ha indicat el propi FROB.

Els més perjudicats de les tres entitats intervingudes han estat els clients de CATALUNYA CAIXA, atès que únicament el 30,1% dels afectats per les participacions preferents i pel deute subordinat han pogut recuperar els seus estalvis mitjançant l’arbitratge. És obvi que, en aquesta situació, el 70% restant haurà d’acudir a la via judicial per intentar recuperar els seus estalvis o bé haurà de començar a assumir que els ha perdut definitivament.

NOTÍCIA DE LA VANGUARDIA

133 MILIONS D’EUROS EN PARTICIPACIONS PREFERENTS I DEUTE SUBORDINAT

Aquest és l’import total que Bankia, CX i, en menor mesura, NCG van captar a la província de Girona amb la venda de participacions preferents i deute subordinat, segons la Comissió de Seguiment d’Instruments Híbrids de Capital i Deute Subordinat.

Aquesta notícia ha estat publicada aquest diumenge en el diari “El Punt Avui”. L’article analitza amb profunditat la situació actual en la que es troben tots aquells afectats que no han pogut accedir al sistema d’arbitratge, concloent que només resta la via judicial com a única alternativa per a poder recuperar els estalvis.

Aquest article ha comptat, entre altres, amb la opinió dels advocats Antoni Blanch i Andrés Ruiz, creadors d’aquesta plataforma, com a advocats especialistes en aquesta matèria.

A continuació facilitem els enllaços a la notícia:

NOTÍCIA 1

NOTÍCIA 2

NOMÉS UN 50% DELS AFECTATS ACCEDIRAN A L’ARBITRATGE

Segons alguns mitjans de comunicació, el Sr. Fernando Restoy, president del FROB, va informar que segons les seves estimacions únicament el 50% dels qui han sol·licitat l’arbitratge podran accedir-hi.

Si bé és possible que molts afectats quedin sorpresos i decebuts per aquesta notícia, el cert és que encara no tot està perdut: La via judicial continua essent una alternativa.

I és que, com s’ha vingut comprovant al llarg d’aquests darrers mesos, són molts els Jutges que han condemnat a les entitats financeres per la incorrecta comercialització de les preferents i el deute subordinat, erigint-se la via judicial com un mitjà altament eficaç en front dels abusos de la banca, a través del qual, a hores d’ara, molts afectats han pogut recuperar els seus estalvis i, en molts casos, allò que ja donaven per perdut.

No obstant això, malgrat que la immensa majoria de les sentències dictades fins ara han estat favorables als interessos dels afectats, des de la PAG fem una crida a la prudència i, com sempre, recomanem a la gent que cerqui assessorament legal contactant amb un advocat especialista en la matèria, per tal de poder confirmar quines possibilitats d’èxit els ofereix la via judicial.

NOTÍCIA

CRITERIS DEL FROB PER A ACCEDIR AL ARBITRATGE

Mitjançant una nota de premsa, el FROB ha fet públics els criteris que les entitats intervingudes hauran de tenir en compte per a oferir l’arbitratge als clients afectats per una mala comercialització de participacions preferents i deute subordinat (obligacions subordinades).

Es tindrà en compte la documentació que va ser lliurada al client, la informació que se li va facilitar en el moment de contractar, així com el compliment de l’obligació de l’entitat d’obtenir informació sobre els coneixements i l’historial d’inversió dels clients.

Per a poder accedir a l’arbitratge, els clients hauran de presentar una sol·licitud a la seva oficina, realitzant les al·legacions que considerin oportunes i adjuntant tota la documentació relativa a la contractació. Aquesta sol·licitud es remetrà a una auditora externa que escollirà quins casos han de ser tractats per la via de l’arbitratge i quins no. En els casos en que l’entitat decideixi sotmetre’s a l’arbitratge, aquesta presentarà un conveni al client per tal que el signi i, tot seguit, el remetrà a l’organisme corresponent que iniciarà el procediment arbitral.

CRITERIS

També facilitem l’enllaç a un futlletó d’ajuda, editat per l’Agència Catalana del Consum, per a emplenar correctament la sol·licitut d’arbitratge:

FUTLLETÓ

AVUI QUEDARAN FIXATS ELS CRITERIS PER ANAR A L’ARBITRATGE

La comissió de seguiment de les preferents anunciarà avui els criteris en els quals es basarà per determinar quins casos d’afectats per les preferents i deute subordinat podran recórrer a l’arbitratge.

Des d’un primer moment ja s’assenyalen com a casos susceptibles d’acollir-se a la via arbitral, aquells en que l’afectat sigui una persona d’avançada edat, sense coneixements financers i amb un historial d’inversió en el que no hi apareguin productes de risc.

Un cop més, des de la PAG lamentem que no s’hagi pogut donar una sol·lució global a aquest assumpte, ja que molta gent es quedarà fora de l’arbitratge.

En qualsevol cas, la via judicial continuarà oberta per a tots aquells afectats que considerin que van ser enganyats durant la contractació de participacions i deute subordinat.

NOTÍCIA

ELS AFECTATS PER CAIXA LAIETANA TAMBÉ PODRÁN ACCEDIR AL ARBITRATGE

Segons ha indicat el president de la Comissió d’Economia del Congrés dels Diputats a Madrid, els clients de CAIXA LAIETANA afectats per la mala comercialització de participacions preferents i obligacions subordinades, també tindran l’opció d’acollir-se a l’arbitratge que es prepara pels casos de BANKIA.

En qualsevol cas, això no significa que tots els afectats, finalment, puguin acabar sol·lucionant el seu cas mitjançant l’arbitratge, ja que, amb caràcter previ a iniciar la via arbitral, hi haurà un filtre per decidir quins casos acaben entrant en l’arbitratge i quins no.

Des de la PAG hem d’acollir aquesta noticia com quelcom positiu, si bé no considerem que sigui suficient, donat que, de ben segur, es deixarà a un gran nombre d’afectats fora de l’arbitratge.

NOTÍCIA

SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA CONTRA CAIXA LAIETANA

Un Jutjat de primera instància de Mataró ha condemnat a CAIXA LAIETANA (avui BANKIA) a retornar a dos clients els diners que aquests havien invertit en participacions preferents.

Un cop més, un Jutjat anul·la un contracte de compra de participacions preferents basant-se en la manca d’informació en el moment de comercialitzar un producte complex, com ho són les referides participacions preferents.

Des de la PAG, ens sentim molt satisfets per aquesta notícia i esperem que sigui una més de les moltes sentències que es preveu que es dictin en els propers mesos.

NOTÍCIA

BANKIA JA HA ANUNCIAT LES PÈRDUES QUE HAURAN DE PATIR LES PREFERENTS

BANKIA ha anunciat que els tenidors d’instruments híbrids hauran de patir les següents pèrdues:

- Participacions Preferents: 39%

- Deute Subordinat Perpetu: 46%

- Deute Subordinat amb venciment: 14%

A més, el president de l’entitat ha avançat que el bescanvi que s’oferirà ho serà per accions, tot i que no ha precisat en quina data es durà a terme.

Això siginifica que, a part de les pèrdues que hauran de patir els afectats, l’entitat no els tornarà els seus diners, si no que els obligarà a subscriure accions. Per tant, els estalvis dels afectats continuaran estant dipositats en un prodcute de risc.

NOTÍCIA

LES PREFERENTS DE BANKIA ES BESCANVIARAN PEL 50% DEL SEU VALOR

Tot i que encara no és oficial, sembla ser que els tenidors de participacions preferents de BANKIA rebran una oferta de bescanvi d’aquestes per accions, havent d’assumir unes pèrdues aproximades del 50% de la seva inversió inicial.

Segons indica la notícia, el bescanvi podria ser, en un primer moment, voluntari, per passar a ser obligatori si el nivell d’acceptació del mateix no és significatiu.

Des de la PAG, volem deixar clar que, un eventual bescanvi de les participacions preferents -encara que sigui obligatori-, no afecta als drets dels afectats a recórrer a la via judicial per a reclamar la devolució dels seus estalvis.

En qualsevol cas, encara no hi ha hagut cap comunicat oficial sobre la decissió que s’hagi pogut prendre respecte de les participacions preferents de cap de les entitats intervingudes.

NOTÍCIA

BRUSSEL·LES NO PAGARÀ EL 100% DE LES PREFERENTS

Tal i com ho veníem anunciant dies enrere, el rescat europeu de la banca espanyola podrà provocar una pèrdua significativa dels estalvis per part dels tenidors de participacions preferents.

I és que les condicions del rescat que està ultimant l’Eurogrup implicaran que els titulars de participacions preferents puguin perdre part de les seves inversions en el sanejament de les entitats que rebin ajuda (Catalunya Caixa, Bankia, Novagalicia, Banc de València).

Amb aquesta mesura, Brussel·les vol evitar que la recompra o els bescanvis per les participacions preferents es realitzin a càrrec de les ajudes que Espanya rebi per part del Fons de Rescat Europeu. No obstant això, arribat el moment, res impedirà que l’Estat pugui recomprar la pèrdua final de les participacions preferents amb diners públics, tot i que aquesta possibilitat se’ns presenta molt remota a hores d’ara.

NOTÍCIA