OFERTA DE BESCANVI DE BANESTO

L’entitat BANESTO ha anunciat una oferta de bescanvi de participacions preferents per bons simples amb venciment a 3 anys i un interès del 3%.

Si bé aquesta entitat ofereix un plaç de venciment molt inferior a la majoria de la resta d’entitats que ja han fet ofertes de bescanvi, continua en la línia de fer el bescanvi per altres productes de renda fixa (bons i obligacions), gens adients pel perfil d’un client minorista i, molt menys pels qui només son estalviadors.

Notícies:

http://noticiasbancarias.com/bancos/01/03/2012/banesto-ofrece-canjear-participaciones-preferentes/8778.html

http://www.expansion.com/2012/02/28/empresas/banca/1330454311.html?cid=GNEWS600103