BONS CONVERTIBLES DE BANCO POPULAR

El proper dia 25 de novembre de 2015, BANCO POPULAR convertirà obligatòriament els bons subordinats en accions de la pròpia entitat.

Aquesta conversió suposarà unes pèrdues significatives per aquelles persones que, majoritàriament, l’any 2009 van adquirir “Bonos subordinados necesariamente canjeables en acciones de Banco Popular” i amb posterioritat, l’any 2012, se’ls va bescanviar per “Bonos subordinados obligatoriamente convertibles II/2012”.

Atès que els bons s’han de bescanviar per accions de BANCO POPULAR i el preu del bescanvi ho serà per 17,69 € per acció, si tenim en compte que a data d’avui cada acció de BANCO POPULAR cotitza al voltant de 3,5 euros, podem afirmar que cada títol s’adquirirà uns 14 euros més car que el seu preu de mercat.

Aquest fet implica que les pèrdues sobre el capital inicialment invertit se situaran al voltant del 50%.

La PAG ha pogut comprovar que, en molts casos, BANCO POPULAR va comercialitzar indegudament aquest producte, ocultant els riscos inherents a la seva adquisició i passant per alt els deures i obligacions d’informació envers els seus clients.

En aquests casos els afectats tenen oberta la via judicial com a possible solució per a la recuperació dels seus estalvis.

Si desitja saber quina és la viabilitat del seu assumpte, pot contactar amb l’equip d’advocats fundadors de la PAG.

BANCO POPULAR COMENÇA LA SEVA RECOMPRA DE PARTICIPACIONS PREFERENTS

BANCO POPULAR iniciarà demà la recompra de participacions preferents amb el posterior bescanvi d’aquestes per bons obligatòriament convertibles en accions. Ho farà tant per les seves pròpies emisions de preferents com per les emeses per BANCO PASTOR.

Com ja vàrem comentar en el seu moment, els bons obligatòriament convertibles en accions són un producte complex i de risc que en cap cas és adient per un client de perfil estalviador. Dit això, s’ha d’estudiar bé quins avantatges, però també quins riscos, pot comportar la subscripció d’aquest nou contracte amb l’entitat.

Notícia:

http://www.expansion.com/2012/03/14/empresas/banca/1331714691.html?cid=GNEWS600103

OFERTA DE BESCANVI DE BANCO POPULAR

BANCO POPULAR ofereix bescanviar les participacions preferents per bons obligatòriament convertibles en accions, pel que estem parlant d’un producte de naturalesa similar a les participacions preferents, ja que no estan exemptes de riscos pel seu titular, no resultant adients per aquells clients amb un perfil estalviador i no inversor.

Notícies:

http://noticiasbancarias.com/bancos/24/02/2012/banco-popular-ofrece-canjear-participaciones-preferentes-por-bonos-convertibles-en-acciones/8624.html