LA CAM OFERIRÀ EL BESCANVI DE PREFERENTS PER ACCIONS A PARTIR DEL 15 DE JUNY

Tot sembla indicar que BANC SABADELL-CAM oferirà un bescanvi de participacions preferents i deute subordinat per accions de la pròpia entitat bancària.

Com venim apuntant des de la PAG, es tracta d’un bescanvi que, tot i oferir liquiditat, no garanteix el capital i, per tant, aquest pot patir pèrdues ja que es veurà abocat a patir les fluctuacions que pateixi la borsa.

NOTÍCIA

BANC SABADELL PREVEU DONAR SOLUCIÓ A LES PREFERENTS DE LA CAM ABANS DE L’ESTIU

El director d’operacions del Banc Sabadell ha anunciat que preveuen fer una proposta que doni liquiditat als afectats per les preferents abans que arribi l’estiu.

Lamentablement, la notícia no facilita més informació sobre aquesta possible oferta, per tant haurem de continuar esperant.

NOTÍCIA

BANC SABADELL ES PRONUNCIA SOBRE LES PREFERENTS DE LA CAM

BANC SABADELL, com a entitat adjudicatària de la CAM, ha informat que està estudiant la fórmula per trobar una solució a la problemática de les participacions preferents emeses per l’entitat valenciana.

Tot sembla indicar que optaran per amortitzar les participacions preferents amb accions, amb el que es donaria una solució al problema de la falta de liquiditat, però, la inversió dels afectats passaria a cotitzar com arenda variable, pel que el seu capital es veuria més afectat per les fluctuacions de la borsa.

Notícia:

http://www.labolsa.com/noticias/20120227190607001/economia-finanzas-banco-sabadell-iniciara-acciones-comerciales-con-impositores-de-la-cam-afectados-por-preferentes/