BRUSSEL·LES NO PAGARÀ EL 100% DE LES PREFERENTS

Tal i com ho veníem anunciant dies enrere, el rescat europeu de la banca espanyola podrà provocar una pèrdua significativa dels estalvis per part dels tenidors de participacions preferents.

I és que les condicions del rescat que està ultimant l’Eurogrup implicaran que els titulars de participacions preferents puguin perdre part de les seves inversions en el sanejament de les entitats que rebin ajuda (Catalunya Caixa, Bankia, Novagalicia, Banc de València).

Amb aquesta mesura, Brussel·les vol evitar que la recompra o els bescanvis per les participacions preferents es realitzin a càrrec de les ajudes que Espanya rebi per part del Fons de Rescat Europeu. No obstant això, arribat el moment, res impedirà que l’Estat pugui recomprar la pèrdua final de les participacions preferents amb diners públics, tot i que aquesta possibilitat se’ns presenta molt remota a hores d’ara.

NOTÍCIA

EL BANC DE VALÈNCIA SUSPÈN EL PAGAMENT DEL CUPÓ

Per segon cop consecutiu, el BANC DE VALÈNCIA no abonarà els interessos de les participacions preferents.

Atès que el pagament d’interessos en un producte com les participacions preferents està condicionat a l’obtenció de beneficis per part de l’entitat emissora, davant del fort deteriorament que està patint el Banc de València, aquesta entitat no pagarà interessos per les emissions preferents emeses.

El BANC DE VALÈNCIA juntament amb UNNIM, la CAM, CAJASUR i CCM són les entitats que, ara per ara i sense descartar que aquesta llista vagi en augment, ja no paguen els cupons als tenidors de les participacions preferents.

NOTÍCIA