SESSIÓ INFORMATIVA A GIRONA

L’Ajuntament de Girona, juntament amb l’Agència Catalana del Consum i la PAG, ha organitzat una sessió informativa sobre les Participacions Preferents el dia 19.10.2012, a les 18:00 hores, al Centre Cívic de Sant Narcís (Pl. Assumpció, 26-27).

L’acte va comptar amb la participació del Sr. Javier Nieto Masero, Inspector de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, del Sr. Enric Angelats Fàbregas, Cap de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de l’Ajuntament de Girona, i dels Srs. Antoni Blanch Brugaroas i Andrés Ruiz Vera, Advocats de la Plataforma pels Afectats per les Participacions Preferents de Girona.